Da edición dixital á análise lingüística. A creación de corpus históricos na plataforma TEITOK