Tradución e resistencia en Plácido Castro: construír Galicia nas Rubáiyát de Omar Kháyyám