Sección de Lingua, Literatura e Comunicación (CCG)

----
Educación Plurilingüe: achegas para o debate
Xornadas de mediación cultural
Poetas itinerantes
Mulleres e historia