Comisión Técnica de Relacións Institucionais e Acción Exterior (CCG)

----