Concello de Mondariz-Balneario

----
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural