5. Novas tecnoloxías para ver o patrimonio con outra ollada

Realizáronse unha serie de encontros arredor de temáticas innovadoras, caracterizados polo emprego de novas tecnoloxías e a presentación de enfoques interdisciplinares como ferramentas de traballo. Estes proxectos están reformulando o noso coñecemento en distintas materias en Galicia, entre eles a arquitectura eclesiástica altomedieval (Proxecto Emchahe), a conquista romana do Noroeste peninsular (Romanarmy.eu) ou as inscricións romanas da provincia de Ourense (Epigraphica 3.0). Todos amosan un denominador común: un importante esforzo pola divulgación e socialización do patrimonio. Nese sentido, o festival e rutas Monumenta é un dos exemplos máis interesantes, polo seu carácter participativo coa cidadanía.

O PROXECTO EMCHAHE

Arqueoloxía das igrexas altomedievais en Galicia

Xoves, 17 de marzo de 2016

Evento

ROMANARMY.EU

Unha xanela aberta ao estudo e á divulgación da presenza militar romana no noroeste peninsular

Xoves, 12 de maio de 2016

Evento

MONUMENTA

Festival de rutas ao redor do Patrimonio

Martes, 15 de novembro de 2016

Evento

EPIGRAPHICA 3.0

Novos paradigmas

Martes, 2 de xullo de 2019

Evento