Irmandades da Fala

Rosario Álvarez, Xosé Manuel Núñez Seixas e Ramón Villares presentan as publicacións

Irmandades da Fala

Xosé Manuel Núñez Seixas e Ramón Villares, editores, presentan a publicación As irmandades da fala no seu tempo: perspectivas cruzadas .