OLLADAS SOBRE NÓS

Teresa Táboas explora o universo da revista Nós

Territorio e identidade

Nós : Boletín Mensual da Cultura Galega, (81), pp. 176-178.
Notas encol do sentimento da paisaxe n’antiga epopeya irlandesa (1930).CCG_pr_mm-especial-nos-ban-

O territorio galego, ese espazo xeográfico habitado ao longo dos séculos polos que nos precederon, está determinado fisicamente polas súas condicións climatolóxicas e xeolóxicas, o que lle proporciona unha topografía, unha vexetación, unha fauna ou unha climatoloxía específicas. Daquela, todos estes condicionantes definiron unha maneira diferenciadora de ocupalo, e de crear e desenvolver economías específicas ao redor dos recursos naturais que ofrece. E así foi configurándonos como pobo, e aínda que é un dos alicerces, xunto coa lingua, sobre os que está construída a nosa identidade, antes fomos territorio.

Un territorio nun dialogo continuo coa sociedade que o vai ocupando; é dicir, resultado da acción directa dos que o usaron historicamente, dos que o habitan na actualidade e dos que o farán nun futuro, nunha relación simbiótica entre o home e a terra, que amosa todos os movementos económicos, sociais e culturais. O noso ADN, porque conserva todas as pegadas ao longo da nosa historia e representa, polo tanto, unha importante ferramenta de semente dialéctica na vida política, sen lugar a dúbidas un instrumento ideolóxico de primeira orde.

Porén, como arquitecta e como galega, a cuestión territorial é para min un elemento identitario esencial na constitución da nación galega. E esta visión do territorio como elemento esencial da identidade dos pobos reflíctese maxistralmente na revista Nós en moitos dos seus artigos ao longo dos anos.

Seguramente Otero Pedrayo é o que máis incide na cuestión en textos como “Problemas de xeografía galega” ou “Ensaios encol do estilo da paisaxe”. Pero para min, particularmente, o artigo que máis valoro del nesta materia é “Notas encol do sentimento da paisaxe n’antiga epopeya irlandesa”.

Por outra banda, tamén referido a esa forma de habitar o territorio e que amosa a decadencia dun tempo, que enlazaría perfectamente coa actualidade do noso contorno rural, destacaría o fermoso conto: “O señor feudal” de Vicente Risco, publicado en febreiro de 1930, cun marabilloso debuxo de Xurxo Lorenzo.


Teresa Táboas
Un texto de Teresa Táboas
Doutora Arquitecta

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa la politica de cookies, aqui Se continuas navegando estaras aceptandoa
Politica de cookies +