Marcelino Maneiro Maneiro

Cela de combustible

Mambo Redox

Preparación dun indicador natural de pH

Preparación de carbonato cálcico

Cara onde irá o equilibrio químico?

Coloides

Preparación dun biocarburante

Estequiometría: cálculos en química

Normas de seguridade de laboratorio

Estética e semiótica da química: formulando con arte

Química, unha ciencia experimental. Reaccións de oxidación-redución

Química, unha ciencia experimental. Reaccións ácido-base

Química, unha ciencia experimental. Equilibrio químico

Química, unha ciencia experimental. Sistemas coloidais

Química, unha ciencia experimental. Disolucións e as súas propiedades

Química, unha ciencia experimental. Conceptos básicos

Preparar un funxicida: caldo bordelés

Obtendo esencia de lavanda

Medindo a acidez dun vinagre

Fotosíntese artificial

Preparando un fertilizante

Táboa periódica dos elementos (versión 2017)

A finais do ano 2016 a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) publicou a táboa periódica cos 118 elementos químicos con nomes e símbolos aceptados. Os novos elementos incorporados foron o nihonio (Nh, Z = 113), o moscovio (Mc, Z = 115), o ténnesso (Ts, Z = 117) e o oganesson (Og, Z = 118). Os nomes propostos derivan, ...