Cárstico I. Introdución

Incorporación a Proxector: 13/9/2019

Vídeo didáctico (6´ 50´´) sobre os aspectos xerais da paisaxe cárstica, que é aquela que crea a erosión da auga sobre as rochas calcarias. Aprenderás como se orixinan estas paisaxes e cales son as diferentes tipoloxías de modelado cárstico: formas exocársticas e endocársticas. Vídeo-lección elaborada por Rocío Romar Roel e Xacobo de Toro, profesores de ensino medio, no marco do proxecto XeoClip.

Material complementario.

Rocío Romar Roel    Xacobo de Toro    AUTORÍA
13/9/2019 INCORPORACIÓN A PROXECTOR
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA

Fonte: Youtube