Mosteiro San Pedro de Vilanova de Dozón en 3D

Incorporación a Proxector: 26/8/2019

Igrexa románica do século XII. É o elemento que se conserva do antigo mosteiro bieito feminino de Dozón. Un dos exemplos mellor conservados do románico rural galego da provincia de Pontevedra cun dos testeiros máis traballados, posuíndo unha gran riqueza ornamental. Ademais conserva o campanario orixinal o cal foi construído nun sitio atípico dentro desta tipoloxía de arquitectura relixosa.
Iglesia románica del siglo XII. Es el elemento preservado del antiguo monasterio femenino benectictino de Dozón. Uno de los ejemplos mejor conservados del románico rural gallego de la provincia de Pontevedra con uno de las cabeceras más trabajadas, que posee una gran riqueza ornamental. Además conserva el campanario original que fue construido en un sitio atípico dentro de esta tipología de arquitectura religiosa.

Este recurso foi incorporado a Proxector por Ana Moreno.