Bordos converxentes. Subdución

Incorporación a Proxector: 3/5/2019

Vídeo (8´ 28´´) sobre os bordos converxentes ou destrutivos (límite entre dúas placas tectónicas que se xuntan) e o proceso de subdución (afundimento dunha placa debaixo doutra) que ten lugar nestas zonas limítrofes. Explícanse as características dos tres tipos de bordos converxentes que existen: converxencia oceánica-continental, converxencia oceánica-oceánica e converxencia continental-continental.

Material elaborado por Adela Otero e Xacobo de Toro, profesores de secundaria de bioloxía e xeoloxía, no marco do proxecto XeoClip.

Adela Otero    Xacobo de Toro    AUTORÍA
3/5/2019 INCORPORACIÓN A PROXECTOR
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    NIVEL DE ENSINO

Fonte: Youtube