Tectónica de placas global. Ideas xerais

Incorporación a Proxector: 3/5/2019

Vídeo (6´ 27´´) no que se expoñen as principais ideas nas que se fundamenta a teoría da tectónica de placas global. Estas ideas son as seguintes: a litosfera está dividida en fragmentos ríxidos chamados placas tectónicas; as placas móvense, cambian e interactúan; os bordos destas placas teñen unha actividade xeolóxica moi intensa; a antigüidade dos fondos oceánicos é inferior aos 180 millóns de anos (nos continentes existen rochas de ata 4.000 millóns de anos) debido á formación de nova litosfera nas dorsais e a súa destrución nas zonas de subdución; a enerxía interna terrestre é o motor do movemento das placas.

Material elaborado por Adela Otero e Xacobo de Toro, profesores de secundaria de bioloxía e xeoloxía, no marco do proxecto XeoClip.

Adela Otero    Xacobo de Toro    AUTORÍA
3/5/2019 INCORPORACIÓN A PROXECTOR
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    NIVEL DE ENSINO

Fonte: Youtube