Métodos de estudo do interior terrestre directos e indirectos

Incorporación a Proxector: 24/4/2019

Vídeo (7´ 15´´) no que se fala dos diferentes métodos empregados para estudar o interior terrestre. Existen métodos directos como as sondaxes, diversas técnicas de laboratorio (espectografía, microscopia, difractometría de raios x) ou o estudo de rochas superficiais, de material expulsado polos volcáns e de rochas do interior das minas. Para obter información de materiais internos non accesibles empréganse métodos indirectos, como o estudo da enerxía térmica emitida pola Terra, das ondas sísmicas, da gravidade, do magnetismo ou dos meteoritos.

Material elaborado por Adela Otero e Xacobo de Toro, profesores de secundaria de bioloxía e xeoloxía, no marco do proxecto XeoClip.

Adela Otero    Xacobo de Toro    AUTORÍA
24/4/2019 INCORPORACIÓN A PROXECTOR
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    NIVEL DE ENSINO

Fonte: Youtube