O motor das placas: as correntes de convección no manto

Incorporación a Proxector: 24/4/2019

Vídeo (6´ 41´´) no que se explica que as correntes de convección son o motor que provoca os cambios da superficie terrestre, movendo continentes e abrindo océanos. Estas correntes, que afectan a todo o manto, teñen a súa orixe nas diferenzas de temperatura do interior terrestre. A partir dun recipiente con auga e diferentes fontes de calor, faise unha simulación de como se orixinarían estas correntes.

Material creado por Adela Otero e Xacobo de Toro, profesores de secundaria de bioloxía e xeoloxía, no marco do proxecto XeoClip.

Adela Otero    Xacobo de Toro    AUTORÍA
24/4/2019 INCORPORACIÓN A PROXECTOR
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    NIVEL DE ENSINO

Fonte: Youtube