Historia da Terra. Precámbrico

Incorporación a Proxector: 23/4/2019

Vídeo (9´ 36´´) no que se fala da formación do sistema solar e dos primeiros 4.000 millóns de anos do planeta Terra. Trátase da primeira e máis longa etapa da Historia da Terra, coñecida como era precámbrica, durante a que se produciu a formación da atmosfera, a litosfera e a hidrosfera, así como a aparición dos primeiros seres vivos pluricelulares.

Material creado por Adela Otero e Xacobo de Toro, profesores de secundaria de bioloxía e xeoloxía, no marco do proxecto XeoClip.

Adela Otero    Xacobo de Toro    AUTORÍA
23/4/2019 INCORPORACIÓN A PROXECTOR
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    NIVEL DE ENSINO

Fonte: Youtube