Saúde mental para todos involucrando a todos

Incorporación a Proxector: 10/7/2019

Vídeo de TED (12´ 16´´) no que se explica que as enfermidades mentais son unha das principais causas de discapacidade no mundo e nos países menos desenvolvidos case o 90% dos individuos que as padecen non reciben os coidados sanitarios axeitados debido principalmente á escaseza de psiquiatras e psicólogos. O psiquiatra Vikram Patel expón os resultados esperanzadores de diferentes proxectos que se están a desenvolver en países en vías de desenvolvemento relacionados coa delegación de tarefas en saúde mental entre os membros da comunidade.

Tradución de Carlos Fernández-González e revisión de Pablo Figueiredo.

Vikram Patel    AUTORÍA
10/7/2019 INCORPORACIÓN A PROXECTOR
TEMÁTICAS
Galego    Portugués    LINGUA
Secundario    Universitario    NIVEL DE ENSINO

Fonte: TED