Dinámica poboacional das carrachas recollidas na vexetación

Incorporación a Proxector: 17/7/2018

Vídeo de divulgación científica (10' 38''). As carrachas son artrópodos hematófagos que poden ser vehículo de numerosos axentes patóxenos para as persoas e os animais.

O meu traballo quere identificar as especies de carrachas presentes na vexetación de tres áreas de Galicia (costa, centro e montaña), a súa abundancia e dinámica estacional, así como a presenza nelas de patóxenos infecciosos e parasitarios.

A información que se recolle pode servir para identificar zonas e períodos de risco en que poden aparecer en persoas e animais diferentes enfermidades transmitidas por carrachas.

Charla de Susana Remesar no DivulgaTerra 2017.

Susana Remesar    AUTORÍA
17/7/2018 INCORPORACIÓN A PROXECTOR
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Universitario    NIVEL DE ENSINO

Fonte: Youtube