Virando aparellos. A prevención de riscos no traballo cos equipos instalados a bordo dos buques de pesca

Incorporación a Proxector: 23/3/2017

Vídeo (15' 53'') en que se fai unha descrición dos principais riscos laborais no sector da pesca, en concreto dos derivados da maquinaria instalada a bordo dos barcos pesqueiros; e no que se describen as medidas e normas de prevención máis importantes.

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral CREACIóN
23/3/2017 INCORPORACIÓN A PROXECTOR
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    NIVEL DE ENSINO