O choco: baixo as ondas da Enseada de San Simón

Incorporación a Proxector: 24/11/2016

Documental (17 min) que amosa a vida deste cefalópodo baixo as augas da ría de Vigo, e destaca este lugar como ecosistema perfecto para a vida desta especie.

24/11/2016 INCORPORACIÓN A PROXECTOR
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    Universitario    NIVEL DE ENSINO

Fonte: Youtube