«Nacieron dos de un vientre»: Partos múltiples nos séculos XV-XIX

Incorporación a Proxector: 22/11/2021

Vídeo (10´ 05´´) de divulgación científica no que a historiadora Tamara González López nos fala dos partos múltiples entre os séculos XV e XIX, período no que aproximadamente o 1% dos partos era múltiple. Na súa charla fálanos do contexto social e histórico no que tiñan lugar estes nacementos.
A sesión desenvolveuse no marco da iniciativa Divulgaterra 2019.Tamara González López    AUTORÍA
Universidade de Santiago de Compostela CREACIóN
22/11/2021 INCORPORACIÓN A PROXECTOR
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Universitario    NIVEL DE ENSINO