Química, unha ciencia experimental. Conceptos básicos

Incorporación a Proxector: 1/2/2022

Vídeo didáctico (1´ 20´´) coa introdución ao primeiro tema do curso aberto en liña "Química, unha ciencia experimental", coordinado por Marcelino Maneiro. Neste tema introdutorio preséntase o material que se emprega no laboratorio, faise un repaso das normas de seguridade, discútese cales son as claves para realizar cálculos estequiométricos e preséntanse algunhas técnicas para separar os compoñentes dunha mestura.

Marcelino Maneiro Maneiro    AUTORÍA
Universidade de Santiago de Compostela CREACIóN
1/2/2022 INCORPORACIÓN A PROXECTOR
#química   
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    Universitario    NIVEL DE ENSINO

Material didáctico relacionado co tema: