Abran paso á revolución educativa!

Incorporación a Proxector: 12/7/2022

O talento humano é moi diverso e precisamos sistemas educativos que saiban detectalo e potencialo. Neste vídeo de TED (17´ 54´´) Sir Ken Robinson, experto en creatividade, fálanos da necesidade de realizar un cambio radical na educación, para converter as escolas estandarizadas en centros de ensino personalizados que creen as condicións idóneas para que o alumnado desenvolva realmente o seu talento e as súas aptitudes naturais.

Tradución ao galego de Andrea Barreiro.

Ken Robinson    AUTORÍA
12/7/2022 INCORPORACIÓN A PROXECTOR
TEMÁTICAS
Galego    Portugués    LINGUA
Secundario    Universitario    NIVEL DE ENSINO