Que é a dramaterapia?

Incorporación a Proxector: 22/9/2022

Sabías que o teatro se pode empregar con obxectivos terapéuticos? Neste vídeo divulgativo (2´ 14´´), elaborado pola Unidade de Cultura Científica da Universidade de Vigo, Sara Fernández Aguayo explícanos en que consiste a dramaterapia, cales son os principios nos que se basea e que beneficios podemos obter desta técnica terapéutica.

Sara Fernández Aguayo    AUTORÍA
Universidade de Vigo CREACIóN
22/9/2022 INCORPORACIÓN A PROXECTOR
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    Universitario    NIVEL DE ENSINO