En que se diferencia o comportamento da células canceríxenas do das sas?

Incorporación a Proxector: 30/3/2023

Vídeo de TED (3´ 50´´) no que George Zaidan nos fala da relación que existe entre o proceso biolóxico da "división celular" e o cancro. Concretamente, explícanos como as mutacións que se producen durante este proceso de división celular orixinan a proliferación sen control de células canceríxenas, e como esta mesma división descontrolada das células se acaba convertendo no principal punto débil do cancro.

Tradución ao galego de Gisela Camolesi para #TedSaúde 2022.

George Zaidan    AUTORÍA
30/3/2023 INCORPORACIÓN A PROXECTOR
TEMÁTICAS
Galego    Portugués    LINGUA
Secundario    Universitario    NIVEL DE ENSINO