Xeografía física

119 total

Do 37 ao 72 de 119

Para que serve estudar os ciclos hidrolóxicos?

Que son os sumidoiros dos ciclos hidrolóxicos?

O mar do noso

Domingo Fontán Rodríguez

A calixe seca e o medio ambiente

Bosques mariños, unha paisaxe en regresión

Expedición Gran Burato

Percorridos virtuais con imaxes 360º como material didáctico

Os Penedos de Pasarela e Traba. A arte dos dedos do tempo

A pegada humana e os seus efectos na xeomorfoloxía de Galicia

Clima e saúde mental, moito máis ca un día de chuvia

MarRisk: adaptação às alterações climáticas em ambientes costeiros

Por que producimos tanto marisco?

Vista aérea do Monte Pindo

O globo con auga que non estoura

Cambio climático nos ecosistemas terrestres. Parte IV

Cambio climático nos ecosistemas terrestres. Parte III

A carta que terma da auga no vaso do revés

Cambio climático nos ecosistemas terrestres II

O aumento do nivel do mar

O que non sabes do Prestige

A acidificación dos océanos

Chuvia

Que é a bioluminiscencia mariña?

Ciclos de Milankovic

A calixe

O arco da vella

Isóbaras

Diferenza entre clima e tempo atmosférico

Augas que van e veñen

Canto contribúe o gando vacún de carne en Galicia ao cambio climático?

Mapa de Sawley

Capas da atmosfera. Exosfera ou magnetosfera (ampliación)

Capas da atmosfera. Exosfera ou magnetosfera

Capas da atmosfera. Termosfera ou Ionosfera. Auroras boreais e nubes noctilucentes

Capas da atmosfera. Mesosfera