Xeografía física

119 total

Do 109 ao 119 de 119

Que lle pasa realmente ao plástico que tiras

Paisaxe litoral I. A erosión dos cantís

Cárstico I. Introdución

Cárstico II. Formas exocártiscas

Ciclo das rochas. Nivel doado

Esforzos tectónicos e introdución ás dobras

Diáclases e fallas

Ciclo de Wilson

Tectónica de placas global. Ideas xerais

Bordos diverxentes e transformantes. Dorsais oceánicas e fallas transformantes

Bordos converxentes. Subdución

Teoría da deriva continental. Alfred Wegener

Método sísmico e principais descontinuidades. Capas da Terra

Identidade territorial

Atmosfera. Introdución

Que é a meteoroloxía?

Historia da atmosfera da Terra

Métodos de estudo do interior terrestre directos e indirectos

O motor das placas: as correntes de convección no manto

Historia da Terra. Paleozoico

Historia da Terra. Precámbrico

Os cambios do illote dende o Holoceno: investigación xeomorfolóxica e ambiental

A contorna de Trevinca

Por que o río Xallas desemboca nunha fervenza?

Faros da Costa da Morte

As causas das cousas (Historias de Galicia)