Climatoloxía e meteoroloxía

48 total

Do 1 ao 36 de 48

Que é o cambio climático e como nos afecta?

A contaminación atmosférica. Introdución

O efecto invernadoiro

Cambio climático: o reto do século XXI

Documental (15´ 29´´) sobre o cambio climático dirixido por Ruth Chao e Javier Silva no marco do proxecto de educación ambiental Climántica.

O verán de 2022, extremos climáticos sen control?

Cambio climático e sistema alimentario

Gastro(E)Ciencia. Análise científica do produto galego

A calixe seca e o medio ambiente

Clima e saúde mental, moito máis ca un día de chuvia

MarRisk: adaptação às alterações climáticas em ambientes costeiros

O globo con auga que non estoura

Cambio climático nos ecosistemas terrestres. Parte IV

Cambio climático nos ecosistemas terrestres. Parte III

A carta que terma da auga no vaso do revés

Cambio climático nos ecosistemas terrestres II

Chuvia

Ciclos de Milankovic

A calixe

O arco da vella

Isóbaras

Diferenza entre clima e tempo atmosférico

Canto contribúe o gando vacún de carne en Galicia ao cambio climático?

Capas da atmosfera. Exosfera ou magnetosfera (ampliación)

Capas da atmosfera. Exosfera ou magnetosfera

Capas da atmosfera. Termosfera ou Ionosfera. Auroras boreais e nubes noctilucentes

Capas da atmosfera. Mesosfera

Capas da atmosfera. Estratosfera e capa de ozono

Capas da atmosfera. Troposfera (ampliación)

Capas da atmosfera. Troposfera e tropopausa

Capas da atmosfera. Espesor

Capas da atmosfera. Definición, capas e altura

Atmosferas do sistema solar

Furacáns

Mangas mariñas e remuíños de vento e po

Tornados

Brisas mariñas e brisas de val