Enxeñaría agroalimentaria e forestal

66 total

Do 1 ao 36 de 66

Abandono do rural e perda da biodiversidade en Galicia

Técnicas de poda forestal en frondosas

Comer peixe, na súa xusta medida

Poda de castiñeiro para froito

Técnicas de poda forestal en coníferas

25 anos cos montes veciñais

Conversas co ecoloxismo: Ramón Varela Díaz

Cambio climático e sistema alimentario

Plantación de frondosas

Iniciación aos hortos urbanos ecolóxicos

Gastro(E)Ciencia. Análise científica do produto galego

Produción e cultivo de plantas ornamentais

Introdución á poda de exemplares xuvenís de castiñeiros de froito

Como determinamos a textura do solo?

Que é a certificación PEFC?

Que produce o cheiro da terra mollada?

Esqueletos a escena!

Razas autóctonas de Galicia

O mapa da lingua, persoal e intransferible

O futuro está no asombroso tesouro agochado nos refugallos!

Máis aló dunha cunca de leite

As vacas comen máis que herba?

Entre luz e sombra

Unha nova forma de restaurar a biodiversidade da Terra: desde o ceo

Do acuario ao laboratorio

Materiais celulósicos para a eliminación de contaminantes en augas

Vacas leiteiras e benestar animal: É a produción ecolóxica unha alternativa?

Canto contribúe o gando vacún de carne en Galicia ao cambio climático?

Intrusos na panza

Determinación de ferro en viño por espectroscopia de absorción atómica con chama

Índice de tecnificação da pecuária no estado de Goiás – Brasil

Os SES: cando os seres humanos nos decatamos de que formabamos parte da natureza

Da granxa ao prato: o papel das feromonas na produción cunícola

Posta en valor de especies forestais de crecemento en Galicia e promoción da madeira na construción

Contralume

Que coñecemos dos alimentos procesados?