Álxebra

19 total

Do 1 ao 19 de 19

Ecuacións exponenciais

Multiplicación de polinomios

Sistema de inecuacións lineares con dúas variables

Suma e resta de polinomios

Operacións combinadas con fraccións

Números que non conmutan: números de Grassmann

As inecuacións

Poden os ourizos voar?

Tipos de curvatura. Concavidade e convexidade

Intervalos de monotonía. Extremos relativos

Resolucións de exercicios de derivadas

Solucións das derivadas de produtos

Derivadas. Regra da cadea

Números complexos. Forma polar

Números complexos

Os segredos matemáticos do triángulo de Pascal

Como se curva unha curva

Pílula de coñecemento en vídeo (6'22'') na que membros do Grupo de Investigación en Álxebra e Xeomet...

Álxebra matricial: sistemas, operacións elementais e eliminación gaussiana

Álxebra Matricial: multiplicación de matrices