Química

66 total

Do 1 ao 36 de 66

Reactores químicos

O cambio climático: o Tetris xigante da Terra

Química verde. Creación de combustibles usando C02

Obtención de hidróxeno mediante a electrólise da auga

Coches de hidróxeno

Tomás Batuecas, desde Galicia ata o núcleo da táboa periódica

Estética e semiótica da química: formulando con arte

O radio e Marie Curie

Espiando a coroa

Fotosíntese artificial: unha solución á problemática enerxética actual

Renio (Re)

Ignacio Ribas Marqués, o gran valedor dos produtos naturais autóctonos

Teleciencia: isomerías espaciais

Estroncio

Que che ensinou a química?

A economía circular e a bioeconomía

Oganesson (Og)

Química biolóxica ao rescate

A cor do papel

O futuro está no asombroso tesouro agochado nos refugallos!

Curiosidades sobre o cloro (Cl)

Microextracción líquido-líquido dispersiva

O saturnismo

Imaxinaríaste un mundo sen tántalo?

Nanotecnoloxía para o mundo contemporáneo

Antimonio (Sb)

Cinco reaccións bioquímicas que te manteñen con vida

Química e vida

Materiais celulósicos para a eliminación de contaminantes en augas

Química, unha ciencia experimental. Reaccións de oxidación-redución

Química, unha ciencia experimental. Reaccións ácido-base

Química, unha ciencia experimental. Equilibrio químico

Química, unha ciencia experimental. Sistemas coloidais

Química, unha ciencia experimental. Disolucións e as súas propiedades

Química, unha ciencia experimental. Conceptos básicos

Determinación do contido de H₂O₂ nun produto comercial