Xeoloxía

47 total

Do 1 ao 36 de 47

A deriva continental

Por que temos tantos acantilados en Galicia?

Rochas volcánicas

Existen as praias de cristal?

A pegada humana e os seus efectos na xeomorfoloxía de Galicia

Gastro(E)Ciencia. Análise científica do produto galego

Teoría da expansión do fondo oceánico. Marie Tharp

Os superpotentes volcáns subterráneos de Islandia

Riqueza xeolóxica e paisaxística de Galicia a vista de dron

A paisaxe glaciar III. O modelado e as formas glaciares no Courel

Por que Galicia é tan rica en augas termais?

Cárstico III. Formas endocársticas

A paisaxe glaciar. Partes e acción glaciar

Frechas, barras e tómbolos litorais

Praias de Galicia

Paisaxe litoral V. A formación dos cantís

Paisaxe litoral VII. Frechas, barras, albufeiras, lagoas litorais e tómbolos

Paisaxe litoral III. As formas do litoral

Paisaxe litoral IV. Cantís, plataformas e coídos

Coídos do Trece e Reira

Cantís de Ortegal e da Capelada

O punto máis alto de Galicia

Cantís de Loiba e O Picón

Paisaxe litoral I. A erosión dos cantís

Cárstico I. Introdución

Cárstico II. Formas exocártiscas

Ciclo das rochas. Nivel doado

Esforzos tectónicos e introdución ás dobras

Diáclases e fallas

Dobras. Formación e clasificación

Ciclo de Wilson

Tectónica de placas global. Ideas xerais

Bordos diverxentes e transformantes. Dorsais oceánicas e fallas transformantes

Bordos converxentes. Subdución

Teoría da deriva continental. Alfred Wegener

Estrutura interna da Terra. Modelos químico e xeofísico