Historias de ida e volta

Historias de ida e volta

Galicia é un país no que a emigración é inherente ao devir da súa realidade social, económica, política e cultural. Trátase dun fenómeno que está moi imbricado na identidade dos galegos. Nestes especiais preténdese relatar o proceso migratorio. Difundir o noso pasado e presente como emigrantes é unha das tarefas do Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega. Para iso, empregando todo tipo de documentación e fotografías que se custodian no arquivo, queremos dar a coñecer e poñer en valor o papel determinante que tiveron os emigrantes no desenvolvemento da nosa sociedade e da nosa cultura.

Arquivo da Emigración Galega (CCG)

1. O proceso migratorio: A partida

Entre 1850 e 1930 marchan cara a América preto de dous millóns de galegos. Ese goteo constante non desapareceu e permanece ao longo do século XX e mesmo nas primeiras décadas do presente século. En calquera caso, cómpre destacar a importancia deste fenómeno no contexto tanto da Galicia territorial coma da Galicia exterior. Non imos tratar aquí as causas polas que os galegos, como tantos outros pobos, elixen marchar da súa terra na busca dunha vida mellor e novas oportunidades para facer realidade os seus soños.
Pero marchar, emigrar non era tan doado. Precisaban ademais de cartos cos que costear a viaxe, unha serie de permisos e documentos tanto para poder saír do seu país como para poder entrar na nova terra de promisión. Imos presentar algúns destes documentos empregados polos protagonistas do proceso migratorio.

2. Centro Galego da Habana. Presenza de Galicia en Cuba

Ningún visitante da Habana queda indiferente ante a visión do magnífico edificio do antigo Centro Gallego de La Habana, símbolo do poderío e da grandeza que acadou a colectividade galega na illa ao longo dos séculos XIX e XX. Pero a grandeza dos nosos emigrantes na illa non foi só a súa construción senón tamén as decisións que foron aprobadas polos seus socios.
Foi creado en 1879 e ata o ano da súa desaparición como asociación en 1960, o Centro Galego levou a cabo un intenso labor educativo, a prol da alfabetización e formación dos seus socios e despois de toda a poboación habaneira, coa creación do Plantel educativo Concepción Arenal. Tamén destacou no ámbito hospitalario e asistencial, sendo propietario dunha das máis importantes organizacións sanitarias da illa, La Benéfica. Que dicir de todas as medidas tomadas para mellorar a vida cotiá dos galegos residentes na illa caribeña.
Con este especial preténdese difundir eses logros e lembrar o seu pasado como máximo referente da colectividade galega residente en Cuba, sen esquecer aos galegos e descendentes que alí viven e manteñen a pegada da cultura galega na illa.

Axúdanos a recuperar o patrimonio documental

Proxecto de recuperación documental e fotográfica da emigración galega

Campaña de recollida das coleccións particulares dos nosos emigrantes. Coñece cómo

  • Arquivo da Emigración Galega
  • Carolina García Borrazás: +0034 881 995 148
  • Teresa García Domínguez: +0034 881 995 143
  • Enderezo electrónico: aemigracion@consellodacultura.gal
  • Documento: Instrucións para colaborar