Congreso Internacional Galicia: Éxodos e Retornos

Do 11 ao 14 de xullo de 2006
Información
O Arquivo da Emigración Galega celebrou do 11 ao 14 de xullo de 2006 o Congreso Internacional Galicia: Éxodos e Retornos. O encontro conmemorou o cincuenta aniversario do I Congreso da Emigración Galega, unha cita histórica que reuniu en 1956 en Bos Aires representacións de diferentes colectividades emigradas e exiliadas dispersas por América, así como destacados intelectuais. Entre os actos de celebración, o Arquivo da Emigración publicou a edición facsimilar que presentamos aquí das actas dese Primeiro Congreso da Emigración Galega.
Ficha técnica
Congreso Internacional Galicia: Éxodos e Retornos
Congreso Internacional Galicia: Éxodos e Retornos
Congreso. Do 11 ao 14 de xullo de 2006
Ámbito
Comisión de Acción Exterior (CCG)

Organiza
Arquivo da Emigración Galega (CCG)