Congreso Internacional A Lingua Galega: Historia e Actualidade

Do 16 ao 20 de setembro de 1996
Información
Como non podía ser menos a lingua mesma como sistema é un dos aspectos centrais; unha boa monza de relatorios teñen que ver con particularidades da nosa fonética, fonoloxía, morfoloxía, sintaxe e léxico; non constitúen eles sós unha gramática organizada pero sen dúbida son achegas que as persoas interesadas por informacións gramaticais e léxicas terán que tomar en consideración.
Ficha técnica
Congreso Internacional A Lingua Galega: Historia e Actualidade
Congreso Internacional A Lingua Galega: Historia e Actualidade
Congreso. Do 16 ao 20 de setembro de 1996