III Encontros Cultura e Concellos

Do 30 de novembro ao 1 de decembro de 2001
Información
Os encontros abordan a relación entre cultura e participación, considerando esta relación como un dos piares fundamentais sobre o que xirou a acción cultural desde o momento en que as sociedades occidentais se propuxeron integrar a acción cultural como unha ferramenta máis ao servizo da construción dunha cidadanía moderna e democrática.
Ficha técnica
III Encontros Cultura e Concellos
III Encontros Cultura e Concellos
Encontro. Do 30 de novembro ao 1 de decembro de 2001