Olladas críticas sobre a paisaxe

Foro

Olladas críticas sobre a paisaxe

Do 8 ao 9 de maio de 2008
Foro

Olladas críticas sobre a paisaxe

Do 8 ao 9 de maio de 2008
O concepto de paisaxe xorde da interpretación do contorno natural, rural ou urbano en clave cultural e implica non só o que vemos senón tamén o país que queremos. Neste foro de debate tentouse definir de modo máis preciso esta importante noción, tratando os elementos esenciais da súa construción e valorando, para iso, tanto a nosa relación coa tradición e a memoria como a nosa capacidade de proxección cara ao futuro.
Ficha técnica
Foro.
Olladas críticas sobre a paisaxe
Data
Do 8 ao 9 de maio de 2008
Lugar