Olladas críticas sobre a paisaxe

Do 8 ao 9 de maio de 2008
Olladas críticas sobre a paisaxe
O concepto de paisaxe xorde da interpretación do contorno natural, rural ou urbano en clave cultural e implica non só o que vemos senón tamén o país que queremos. Neste foro de debate tentouse definir de modo máis preciso esta importante noción, tratando os elementos esenciais da súa construción e valorando, para iso, tanto a nosa relación coa tradición e a memoria como a nosa capacidade de proxección cara ao futuro.
Conectate o Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova: