I Congreso Luso-Galego de Estudos Xornalísticos

Congreso

I Congreso Luso-Galego de Estudos Xornalísticos

Do 29 ao 30 de outubro de 2002
Congreso

I Congreso Luso-Galego de Estudos Xornalísticos

Do 29 ao 30 de outubro de 2002
Das miradas actuais sobre as Ciencias da Comunicación, a do espazo da lusofonía ten trazos propios cunha identidade moi definida. A comunidade formada polos pobos de fala portuguesa, con Galicia como país ponte, cun pé no mundo lusófono e outro no mundo hispano, reflexionou nos últimos vinte anos sobre as principais cuestións do tecido comunicativo. E non só debateu, analizou e propuxo, senón que fixo achegas que contribuíron ao avance científico.
A cooperación entre Galicia e Portugal no campo da comunicación só pode resultar beneficiosa para as dúas partes. Hai moitos desafíos e tarefas que realizar. E a Sección de Comunicación do Consello da Cultura Galega quere favorecer esa cooperación e esas accións concretas que permitan acometer os retos que deben afrontar os dous países no eido da comunicación.
A Comunicación e a Cultura tamén hai que pensalas e repensalas desde a lusofonía, un proxecto común no que Galicia e Portugal teñen moito que dicir.
Ficha técnica
Congreso.
I Congreso Luso-Galego de Estudos Xornalísticos
Cando
Do 29 ao 30 de outubro de 2002