exposición

GALICIA E A SEGA

Galicia e a sega en Castela ó longo dos tempos

Durante o 2002
Información
Desta exposición só está dispoñible o cátalogo.
No ano 2000 o concello de Cuenca de Campos, situado no corazón da cerealística Castela, levou adiante unha iniciativa loable: presentar unha exposición sobre o tema de Galicia e a sega en Castela, tratando así de evocar unha moi vella relación entre as dúas terras, relación que se prolongou ó longo da Idade Moderna e boa parte da Contemporánea ata desaparecer a partir dos anos sesenta do pasado século XX. Membros da Sección de Antropoloxía Cultural do Consello da Cultura Galega, xunto co xerente, D. Antonio Montero Carro, efectuaron visitas a esta mostra coa finalidade de estudia-la elaboración dunha versión galega dela. Razóns como a necesidade de utilizar diversos espacios en Galicia para a súa exhibición, así como adapta-lo discurso xeral a unha perspectiva galega, trouxo como consecuencia a elaboración dunha nova mostra, que é a que se presenta, en fructífera colaboración co Museo Etnolóxico de Ribadavia, dependente da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia.
Ficha técnica
Galicia e a sega en Castela ó longo dos tempos
Galicia e a sega en Castela ó longo dos tempos
Exposición. Durante o 2002
Ámbito
Comisión de Acción Exterior (CCG)