A musealización das migracións: experiencias comparadas

Do 16 ao 17 de decembro de 2009
Información
Coordinación científica / Scientific Coordination: Prof. Xosé Manoel Núñez Seixas (Universidade de Santiago de Compostela / Arquivo da Emigración Galega, Consello da Cultura Galega – University of Santiago de Compostela / Archive of Galician Migration, Council of Galician Culture)

Organización: Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega – Arquivo da Emigración Galega, 16-17 de decembro de 2009 / Santiago de Compostela, Council of Galician Culture – Archive of Galician Migration, December 16-17, 2009
Ficha técnica
A musealización das migracións: experiencias comparadas
A musealización das migracións: experiencias comparadas
Xornada. Do 16 ao 17 de decembro de 2009
Ámbito
Comisión de Acción Exterior (CCG)

Organiza
Arquivo da Emigración Galega (CCG)