Estratexias culturais de Galicia no Brasil

Do 20 ao 22 de xullo de 2009
Información
O obxectivo deste encontro é analizar cales son as estratexias culturais de Galicia para penetrar no mundo brasileiro, potencia cultural coa que está ligada por razóns lingüísticas e culturais, alén dos fluxos migratorios, entre outros feitos. Para isto foron seleccionadas oito persoas, de diversos ámbitos da cultura do Brasil, na maior parte con coñecementos da cultura galega para, durante tres días, debater e elaborar conclusións prácticas sobre as posibilidades que a cultura galega, en todas as súas dimensións, pode ter de difundirse ou establecer estratexias conxuntas con parceiros do mundo brasileiro.
Ficha técnica
Estratexias culturais de Galicia no Brasil
Estratexias culturais de Galicia no Brasil
Encontro. Do 20 ao 22 de xullo de 2009
Ámbito
Comisión de Acción Exterior (CCG)