Estratexias culturais de Galicia no Brasil

Encontro

Estratexias culturais de Galicia no Brasil

Do 20 ao 22 de xullo de 2009
Encontro

Estratexias culturais de Galicia no Brasil

Do 20 ao 22 de xullo de 2009
O obxectivo deste encontro é analizar cales son as estratexias culturais de Galicia para penetrar no mundo brasileiro, potencia cultural coa que está ligada por razóns lingüísticas e culturais, alén dos fluxos migratorios, entre outros feitos. Para isto foron seleccionadas oito persoas, de diversos ámbitos da cultura do Brasil, na maior parte con coñecementos da cultura galega para, durante tres días, debater e elaborar conclusións prácticas sobre as posibilidades que a cultura galega, en todas as súas dimensións, pode ter de difundirse ou establecer estratexias conxuntas con parceiros do mundo brasileiro.
Ficha técnica
Encontro.
Estratexias culturais de Galicia no Brasil
Data
Do 20 ao 22 de xullo de 2009
Lugar

Ámbito
Comisión de Acción Exterior (CCG)