congreso

Unha visión xurídica do Camiño de Santiago

Do 14 ao 16 de abril de 2010
Unha visión xurídica do Camiño de Santiago
Congreso que analizou a situación da normativa de protección dos Camiños na nosa Comunidade Autónoma e da súa necesaria reforma, analizará os problemas contenciosos e penais derivados do Camiño e estudaranse todos os problemas de xestión desde un punto de vista xurídico, de aí que poida destinarse a todos os xestores pero tamén a órganos de fiscalización xurídica e resolución de problemas de índole xuridiscional (avogados do Estado, letrados de todas as Comunidades Autónomas, da Seguridade Social, asesores xurídicos municipais, etc.).
Conectate o Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova: