Unha visión xurídica do Camiño de Santiago

Do 14 ao 16 de abril de 2010
Información
Congreso que analizou a situación da normativa de protección dos Camiños na nosa Comunidade Autónoma e da súa necesaria reforma, analizará os problemas contenciosos e penais derivados do Camiño e estudaranse todos os problemas de xestión desde un punto de vista xurídico, de aí que poida destinarse a todos os xestores pero tamén a órganos de fiscalización xurídica e resolución de problemas de índole xuridiscional (avogados do Estado, letrados de todas as Comunidades Autónomas, da Seguridade Social, asesores xurídicos municipais, etc.).
Ficha técnica
Unha visión xurídica do Camiño de Santiago
Unha visión xurídica do Camiño de Santiago
Congreso. Do 14 ao 16 de abril de 2010
14, 15 e 16 de abril de 2010
EGAP
SANTIAGO DE COMPOSTELA