Xornadas de análise sobre a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias

Do 22 ao 23 de febreiro de 2010
Información
A Carta Europea de Linguas Rexionais ou Minoritarias (CELRM) (que pode descargar en PDF na lista de extras asociadas ao evento) é un Tratado Internacional impulsado en 1992 polo Consello de Europa e ratificado polas Cortes Xerais españolas en 2001. A Carta busca a protección das linguas “faladas tradicionalmente nun territorio dun Estado por nacionais dese Estado que constitúen un grupo numericamente inferior ao resto da poboación do Estado”.

O programa das xornadas inclúe a presenza de expertos europeos na CELMR que abordarán cuestións de relevo como o réxime de protección do ensino, a intervención lingüística na vida económica e social, os intercambios transfronteirizos ou réximes de protección, obxectivos e principios da CELMR, entre outros.
Ficha técnica
Xornadas de análise sobre a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Xornadas de análise sobre a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Xornada. Do 22 ao 23 de febreiro de 2010