Proposta sobre a Lingua Galega

20 de novembro de 2009
Información
Proposta institucional do Consello da Cultura sobre a Lingua Galega ao Parlamento de Galicia. O CCG propón ao Parlamento que promova “a constitución dunha Comisiòn Parlamentaria que, oídas as institucións, colectivos e expertos que considere oportuno convocar, elabore unha proposta de desenvolvemento consensuado do Plan Xeral de Normalización Lingüística”
Ficha técnica
Proposta sobre a Lingua Galega
Proposta sobre a Lingua Galega
Actividade institucional. 20 de novembro de 2009