xornada: ROSALíA DE CASTRO ANTE OS PROCESOS DE CAMBIO SOCIAL E CULTURAL DO SéCULO XIX

ROSALíA DE CASTRO NO SéCULO XXI. UNHA NOVA OLLADA

Rosalía de Castro ante os procesos de cambio social e cultural do Século XIX

Xoves, 28 de febreiro de 2013
Información

A obra de Rosalía de Castro documenta dun xeito moi nidio os cambios que, tanto no contexto galego como no global, tiveron lugar ao longo do século XIX. O propósito desta xornada é debuxar a súa traxectoria intelectual e literaria en relación con eses procesos históricos, prestando especial atención ao seu diálogo co contexto americano, co incipiente discurso científico-tecnolóxico e cos debates contemporáneos sobre a lingua.

Ficha técnica
Rosalía de Castro ante os procesos de cambio social e cultural do Século XIX
Rosalía de Castro ante os procesos de cambio social e cultural do Século XIX
Xornada. Xoves, 28 de febreiro de 2013
Coordinación
María do Cebreiro Rábade
Organiza
Consello da Cultura Galega
Inauguración
Rosario Álvarez Blanco
Anxo Angueira
Ramón Villares
Modera
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Henrique Monteagudo
Participante
María M. Álvarez Lires
Xose A. Fernández Salgado
Margarita García Candeira
Carme Hermida
Mirta Suquet
Relator/a
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Goretti Sanmartín
Retruca
Pilar Cagiao
Catherine Davies

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 957 202
www.consellodacultura.org