Rosalía de Castro ante os procesos de cambio social e cultural do Século XIX

Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada

Rosalía de Castro ante os procesos de cambio social e cultural do Século XIX

Xornada. Xoves, 28 de febreiro de 2013
Información
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada

Rosalía de Castro ante os procesos de cambio social e cultural do Século XIX

Xornada. Xoves, 28 de febreiro de 2013

A obra de Rosalía de Castro documenta dun xeito moi nidio os cambios que, tanto no contexto galego como no global, tiveron lugar ao longo do século XIX. O propósito desta xornada é debuxar a súa traxectoria intelectual e literaria en relación con eses procesos históricos, prestando especial atención ao seu diálogo co contexto americano, co incipiente discurso científico-tecnolóxico e cos debates contemporáneos sobre a lingua.

Ficha técnica
Xornada.
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Rosalía de Castro ante os procesos de cambio social e cultural do Século XIX
Data
Xoves, 28 de febreiro de 2013
Coordinación
María do Cebreiro Rábade
Inauguración
Rosario Álvarez
Anxo Angueira
Ramón Villares
Modera
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Henrique Monteagudo
Participante
María M. Álvarez Lires
Xose A. Fernández Salgado
Margarita García Candeira
Carme Hermida
Mirta Suquet
Relator/a
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Goretti Sanmartín
Retruca
Pilar Cagiao
Catherine Davies
Organiza
Consello da Cultura Galega
Lugar

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 957 202
www.consellodacultura.org