Cara a unha interpretación global de Rosalía: hermenéutica, fontes e edición

Xoves, 25 de abril de 2013
Información

Desde o rosalianismo contemporáneo, parece cada vez máis precisa unha lectura sistémica do conxunto da obra, en prosa e en verso, en galego e castelán. Asociado a este tema está tamén o reto da revisión da edición da obra completa e a súa lectura á luz das máis importantes fontes, como a das letras alemás do seu tempo. 

Ficha técnica
Cara a unha interpretación global de Rosalía: hermenéutica, fontes e edición
Cara a unha interpretación global de Rosalía: hermenéutica, fontes e edición
Xornada. Xoves, 25 de abril de 2013
Modera
Anxo Angueira
Andrés Pociña
Participante
Juan Barja
Santiago Díaz Lage
Aurora López López
Xurxo Martínez González
Henrique Monteagudo
Carmen Pérez Pais
Ana Rodríguez Fisher
Relator/a
Xesús Alonso Montero
César Domínguez Prieto
Derek Flitter
Retruca
Dolores Vilavedra
Organiza
Consello da Cultura Galega

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 957 202
www.consellodacultura.org