Recursos en I+D+i dedicados ao estudo dos efectos da vertedura do Prestige (2003-2008)

Información
Recursos en I+D+i dedicados ao estudo dos efectos da vertedura do Prestige (2003-2008). Avaliación e xuízo crítico.
Ficha técnica
Recursos en I+D+i dedicados ao estudo dos efectos da vertedura do Prestige (2003-2008)
Recursos en I+D+i dedicados ao estudo dos efectos da vertedura do Prestige (2003-2008)
Presentación.