As artes escénicas: situación e perspectivas

Encontro

As artes escénicas: situación e perspectivas

Martes, 30 de abril de 2013
Santiago de Compostela
Encontro

As artes escénicas: situación e perspectivas

Martes, 30 de abril de 2013 Santiago de Compostela

Desde hai algúns meses o Consello da Cultura Galega, a través da súa Sección de Música e Artes escénicas e por medio dunha Comisión Técnica temporal creada aos efectos, vén traballando na elaboración dun documento que define os retos e desafíos das artes escénicas en Galicia no momento actual e no futuro inmediato e a medio prazo. Un documento co que se procuran as bases programáticas do que debería ser un Plan estratéxico para as artes escénicas. Logo dunha primeira fase de presentación pública do documento e dunha posterior recolla de achegas chegouse a unha terceira fase de análise e debate na que se convidou a todas as persoas que o desexasen a remitir todo tipo de propostas, achegas e suxestións, que de novo foron analizadas e incorporadas ao documento. Esta xornada de análise e debate do 30 de abril pon fin ao proceso de traballo e servirá para debullar os resultados ofrecidos por este documento construído coas achegas de ducias de persoas vinculadas dun xeito ou outro ao sector. Nela avaliarase a situación das artes escénicas en Galicia, poñeranse enriba da mesa algún indicadores e traballarase nas propostas para un Plan Estratéxico para as AAEE en Galicia.


Ficha técnica
Encontro.
As artes escénicas: situación e perspectivas
Data
Martes, 30 de abril de 2013
Lugar

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205
difusion@consellodacultura.org
www.consellodacultura.org

Inauguración
Ramón Villares
Maximino Zumalave Caneda
Relator/a
Eduardo Alonso
Nuria Sotelo
Manuel F. Vieites
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Música e Artes Escénicas (CCG)