Migracións e memoria histórica

13 e 14 de xuño de 2013
Información

O obxectivo xeral do seminario é avaliar as repercusións migratorias, identitarias, xurídicas e políticas da Lei da Memoria Histórica (2009-2011). Para elo será necesario tamén coñecer a magnitude das correntes migratorias desde Galicia cara outros países, especialmente de América, así como os exilios políticos provocados pola derrota republicana na guerra civil.


O seminario estrutúrase en tres grandes bloques. No primeiro examinaranse os aspectos xurídicos, institucionais e históricos da Lei da Memoria Histórica e as súas repercusións en España durante os últimos anos. No segundo bloque examinaranse exemplos de lugares de destino para a emigración (e o exilio) de españois en América (Arxentina, México). E no terceiro bloque presentaranse os primeiros resultados de investigación sobre inmigración e memoria histórica. 

Ficha técnica
Migracións e  memoria histórica
Migracións e memoria histórica
Seminario. 13 e 14 de xuño de 2013
Coordinación
Antonio Izquierdo
Ramón Villares
Relator/a
Aurelia Álvarez
Francisco Caamaño Domínguez
Luca Chao
Fernando J. Devoto
Carmiña Escrigas Galán
Lourenzo Fernández Prieto
Rodolfo García Zamora
Javier Garcíadiego
Montserrat Golías Pérez
Antonio Izquierdo
Raquel Martínez
Aurelio Miras Portugal
Ámbito
Comisión de Acción Exterior (CCG)

Organiza
Arquivo da Emigración Galega (CCG)
Consello da Cultura Galega

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205
difusion@consellodacultura.org
www.consellodacultura.org