Migracións e memoria histórica

Seminario

Migracións e memoria histórica

13 e 14 de xuño de 2013
Santiago de Compostela
Seminario

Migracións e memoria histórica

13 e 14 de xuño de 2013 Santiago de Compostela

O obxectivo xeral do seminario é avaliar as repercusións migratorias, identitarias, xurídicas e políticas da Lei da Memoria Histórica (2009-2011). Para elo será necesario tamén coñecer a magnitude das correntes migratorias desde Galicia cara outros países, especialmente de América, así como os exilios políticos provocados pola derrota republicana na guerra civil.


O seminario estrutúrase en tres grandes bloques. No primeiro examinaranse os aspectos xurídicos, institucionais e históricos da Lei da Memoria Histórica e as súas repercusións en España durante os últimos anos. No segundo bloque examinaranse exemplos de lugares de destino para a emigración (e o exilio) de españois en América (Arxentina, México). E no terceiro bloque presentaranse os primeiros resultados de investigación sobre inmigración e memoria histórica. 

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta no sitio web www.consellodacultura.org 
O número de prazas é limitado (100 persoas). 
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición. 
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada. 
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións. 

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205
difusion@consellodacultura.org
www.consellodacultura.org

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.org 
difusion@consellodacultura.org 
Consulta os materiais en http://consellodacultura.org/mediateca

Ficha técnica
Seminario.
Migracións e memoria histórica
Cando
13 e 14 de xuño de 2013
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205
difusion@consellodacultura.org
www.consellodacultura.org

Coordinación
Antonio Izquierdo
Ramón Villares
Relator/a
Aurelia Álvarez
Francisco Caamaño Domínguez
Luca Chao
Fernando J. Devoto
Carmiña Escrigas Galán
Lourenzo Fernández Prieto
Rodolfo García Zamora
Javier Garcíadiego
Montserrat Golías Pérez
Antonio Izquierdo
Raquel Martínez
Aurelio Miras Portugal
Organiza
Arquivo da Emigración Galega (CCG)
Consello da Cultura Galega