Mabel Rivera

Escénicas

Xoves, 24 de outubro de 2013
Información

A figura de Mabel Rivera é fundamental para a conformación dun teatro e un espazo audiovisual con selo de identidade galego. É tamén, na súa experiencia vital e profesional, un exemplo dos máis de trinta anos de historia recente das artes escénicas en Galicia. Trinta anos en que, xustamente, ten lugar o proceso decisivo de afi anzamento do sistema teatral galego. Mabel Rivera, máis alá desa circunstancia profesional, permitiu dar conta do protagonismo que, en todo ese proceso, tivo un grupo de mulleres valentes dispostas a rachar coas expectativas que a sociedade galega tradicional depositaba sobre elas e dispostas, sobre todo, a seren protagonistas dos procesos artísticos dunha Galicia nova.


Mais a Historia non só é o pasado, e esta xornada permite tamén homenaxear un sector artístico enteiro, o das artes escénicas, que, hoxe máis ca nunca, require atencións e análises que demostren non só a súa vitalidade, senón a súa capacidade para renovarse e renovarnos, en boa medida grazas o mantemento desa actitude ousada das herdeiras de Mabel Rivera.